دسته بندی ها
Quick Links


هر ماژول، ویجت، طرح یا HTML را در اینجا قرار دهید. به عنوان مثال منو، دسته ها

Cart

سبد خرید شما خالی است!

جمع جزء: 0تومان
جمع کل: 0تومان
ویرایش سبد خرید
تسویه حساب

معرفی محصول

 علف‌كشی انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقایی از گروه ایمیدازولینون‌ها که به وسیله ریشه و برگ جذب می‌شود و قابلیت انتقال درآوندهای چوب و آبکش را نیز دارد و از طرفی در مریستم انتهایی نیز تجمع می‌یابد. این علف‌کش با ممانعت ازسنتز زنجیره جانبی اسیدهای آمینه (بازدارنده استولاکتات سینتاز ALS) علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ را در زراعت یونجه کنترل می‌نماید.

دستورالعمل مصرف

 

توضیحات

 زمان مصرف: در مراحل اولیه رشدی علف‌های هرز

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنسی برای این علف‌کش ثبت نشده است.


احتیاط و هشدار     

 افزایش سولفات آمونیوم (۵ کیلوگرم در هکتار) و یا فری‌گیت به محلول تهیه شده برای سم‌پاشی خاصیت جذبی را توسط علف هرز افزایش می‌دهد. فقط یک بار در سال از این علف‌کش استفاده شود و به دلیل خطرات احتمالی برای کشت بعدی، در سال آخر کشت یونجه از مصرف آن خودداری شود.

ایمازتاپیر مایع قابل حل در آب ۱۰%

  • کد محصول: علف کش

معرفی محصول

 علف‌كشی انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقایی از گروه ایمیدازولینون‌ها که به وسیله ریشه و برگ جذب می‌شود و قابلیت انتقال درآوندهای چوب و آبکش را نیز دارد و از طرفی در مریستم انتهایی نیز تجمع می‌یابد. این علف‌کش با ممانعت ازسنتز زنجیره جانبی اسیدهای آمینه (بازدارنده استولاکتات سینتاز ALS) علف‌های هرز پهن برگ و باریک برگ را در زراعت یونجه کنترل می‌نماید.

دستورالعمل مصرف

 

توضیحات

 زمان مصرف: در مراحل اولیه رشدی علف‌های هرز

دوره کارنس : تا کنون دوره کارنسی برای این علف‌کش ثبت نشده است.


احتیاط و هشدار     

 افزایش سولفات آمونیوم (۵ کیلوگرم در هکتار) و یا فری‌گیت به محلول تهیه شده برای سم‌پاشی خاصیت جذبی را توسط علف هرز افزایش می‌دهد. فقط یک بار در سال از این علف‌کش استفاده شود و به دلیل خطرات احتمالی برای کشت بعدی، در سال آخر کشت یونجه از مصرف آن خودداری شود.

ملی شیمی کشاورز

180,000تومان